ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครูแผนไทย บรมครูชีวกโกมารภัจจ์

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน เป็นประธานในพิธี พราหมณ์ (บวงสรวงเทพเทวา) พร้อมด้วย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา อาจารย์มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธี จำนวน 70 คน เพื่อแสดงออกถึงการเคารพและกตัญญูกตเวที กราบไหว้บรมครูและปูชนียบุคคลผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/10/2563 11:47:01

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่