ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 ห้อง MD 1101 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำการเขียนขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย โครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ไม่เกิน 150,000 บาท/ทุน) และโครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ
(Unit of Excellence) ระดับ Premier League ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหาร
งานวิจัย พร้อมคณะ มาให้คำแนะนำการเขียนขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ด้วย 

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/10/2563 11:43:15

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่