ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดี กับแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลพะเยา คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งนายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดี กับแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา  เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีมาตลอดจนเกษียณอายุราชการ และขอแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไปได้ด้วยดีตลอดมา

ภาพ :   นายศรัณยู พิชัยยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/9/2563 16:12:19

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่