ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายราชสดุดี 24 กันยายน “วันมหิดล” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายราชสดุดี 24 กันยายน “วันมหิดล” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
      วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากร และนิสิต คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพิธีการถวายสักการะ และน้อมรำลึกต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" 
      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ยึดถือเอาวันดังกล่าว ให้ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิตคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อองค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ แสดงความเคารพ โดยการสักการะต่อพระบรมรูปของพระองค์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  แล้วนำยืนสงบนิ่ง 1 นาที  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ภาพ :   นายพิทักษ์ ตันนันตา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/9/2563 15:30:29

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่