ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการแก่ชุมชน “โครงการ Smart gel good health (เจลประคบเย็นเพื่อสุขภาพ)” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 12 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม “ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์สังคมไทย” สาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ ศูนย์พุฒิภัทร (โรงเรียนผู้สูงอายุ) วัดแม่กาห้วยเคียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โดยมี ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเคียน คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนที่สนใจกว่า 140 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเช็ดตัวเพื่อระบายความร้อนในร่างกาย และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพพื้นฐาน (เจลลดไข้) เพื่อใช้ในครัวเรือนได้ รวมถึงแนะนำหลักการบริโรคอาหารที่ถูกต้อง การคัดกรองความดะนโลหิตสูง และการฝึกตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เป็นต้น ทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน (อสม.) อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งผู้เข้าร่วมอบรมและชุมชนให้ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 


ภาพ :   อาจารย์นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/9/2563 10:10:07

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่