ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 อัตรา
สาขาที่เปิดรับสมัคร
1. ศัลยศาสตร์ 2 อัตรา
2. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 อัตรา
3. เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 อัตรา
4. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 อัตรา
5. เวชศาสตร์ครอบครัว 1 อัตรา
6. นิติเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
7. พยาธิวิทยากายวิภาค 1 อัตรา
สมัครได้ที่ : https://bit.ly/2EoPvEu
สอบถามเพิ่มเติม : คุณณัฐพงษ์ กีพงษ์
โทร. 054-466-666 ต่อ 3464, 089-4377579
e-mail : medicineup53@gmail.com
ส่งหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563
??ส่งหลักฐานมาที่ :
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 (สมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564)

ภาพ :   นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/8/2563 10:15:34

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่