ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ดำเนินการจัดทำโครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑ MD1101 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ รักษาการแทน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ทำสัญญานิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา แนะนำเจ้าหน้าที่ทำสัญญาสาธารณสุขจังหวัดพะเยาโดยนายแพทย์วสุชล ชัยชาญ พร้อมด้วย อาจารย์แพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมโครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณจเร บัวสัมฤทธิ์ และทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ได้แนะนำการทำสัญญานิสิตแพทย์ ในการทำสัญญาเพื่อให้นิสิตที่จบการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานหรือรับราชการตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ ต่อไป ในการทำสัญญาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ บุคลากร ทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้ปกครอง และนิสิตแพทย์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย 


ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2563 16:09:10

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่