ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 กรฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประธานหลักสูตร และอาจารย์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากร พร้อมคณะ และผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยากร ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ 

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/7/2563 18:47:10

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่