ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ประกาศ ตารางเรียน?หมวด?วิชาศึกษา?ทั่วไป? (ศึกษา?ทั่วไป?สู่คนไทยพันธุ์ที่มีคุณภาพ)? โมดูลที่ 3 #สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 62) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563


ภาพ :   งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/6/2563 17:28:02

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่