ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     การปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นำโดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ โดยปรับวิธีผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ของของโรคระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 จึงทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ไม่สามารถทำให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ได้ โดยกิจกรรมในวันนี้ ใช้โปรแกรม Zoom เป็นเครื่องมือการสื่อสารจากผู้บริหาร ถึงนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่นิสิตใหม่ รับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหารคณะบรรยายในหัวข้อ เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และระบบการดูแลสุขภาพนิสิต ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รปรับตัวในการเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่กับอาจารย์และระหว่างเพื่อน รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/6/2563 18:24:41

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่