ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แสดงถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันแสดงถึงการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะ ส่งเสริมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมในหน่วงงาน และส่งเสริมคุณธรรมการทำงานภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/6/2563 17:24:10

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่