ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วม "ประเพณีเดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔"

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วม "ประเพณีเดินเข้า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ " ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาทุกปี เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิต แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเดินเข้า ม. ตลอดระยะทางกว่า ๔ กิโลเมตร เพื่อนำเครื่องสักการะบูชา ขึ้นไปสักการะ "พระพุทธภุชคารักษ์" พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และยังถือเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/7/2564 14:51:51

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่