ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๑๑ ปี

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธี "ถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๑๑ ปี" ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๑ จึงเป็นปีที่มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การการนำนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยยึดหลักการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็น “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” (University for Community Innovation with International Standard)


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/7/2564 14:06:14

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่