ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอเชิญรับหน้ากากอนามัยฟรี!!!

         ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน รับหน้ากากอนามัยฟรี!!! ได้ ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์ (ตึก CE)

ภาพ :   เภสัชกรธราดล โพธิษา   
ข้อมูล/ข่าว :    เภสัชกรธราดล โพธิษา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/1/2563 19:10:39

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่