ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารยศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกล่าวปฏิญาณแสดงเจตจำนง ลดหมอกควันไฟและปริมาณฝุ่นละออง PM2.5

          วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ เข้าร่วม “กล่าวปฏิญาณแสดงเจตจำนง ลดหมอกควันไฟและปริมาณฝุ่นละออง PM2.5” ร่วมกับผู้อำนวยการและส่วนงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เพื่อจะงดเผาเชื้อเพลิงในที่โล่งแจ้ง ทั้งในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

ภาพ :   นางสาวรสวิมล มนทิราลัย   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/1/2563 15:28:00

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่