ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

      ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน, Ph.D. (Community Medicine) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภาพ :   อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/1/2563 13:23:28

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่