ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะแพทยศาสตร์ จึงได้เชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับคณะ

ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/1/2563 14:40:01

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่