ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เวลา 08.30 – 12.00 น. เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณดีคณะสหเวชศาสตร์ แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ผู้ปกครองและนิสิต เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

โครงการมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony) จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในระดับชั้นคลินิก และแสดงความยินดีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปรีคลินิก ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 41 คน และเริ่มเข้าศึกษาในระดับชั้นคลินิก ในปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/3/2564 14:23:03

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7002
โทรสาร. 0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
FB : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่