ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา


1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา


ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2564

สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ งานบริหารบุคคล ห้องสำนักงานฯ 2 ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันและเวลาราชการ

-- เเบบฟอร์มใบสมัครงาน--


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานบริหารบุคคล คณะแพทยศาสตร์ โทร.054-466666 ต่อ 7011, 7020


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/3/2564 15:26:14

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7002
โทรสาร. 0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
FB : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่