ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการป้องกันการบาดเจ็บทางน้ำและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น”

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ชื่อ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการป้องกันการบาดเจ็บทางน้ำและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ฯ

 

ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากนิสิตหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้บรรยายและฝึกสอนภาคปฏิบัติ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก ไม่วาจะเป็น คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์, นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลแม่ลาว, นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลบ้านใหม่, นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นต้น

 

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและนิสิต พร้อมทั้งอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าร่วมอบรมดังกล่าวฯ มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ำ ด้วยวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้จมน้ำ ทักษะการลอยตัวในน้ำ และระบบการขอความช่วยเหลือ การประสานงานกับหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/2/2564 16:57:29

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่