ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนรับวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน

           ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนรับวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน กลุ่มเป้าหมาย นิสิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกชั้นปี (คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์)

รับวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อาคาร CE) ตั้งแต่วันที่เป็นต้นไป

           * ติดต่อนัดวันรับวัคซีนที่งานกิจการนิสิตประจำคณะ*


ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ภก. ธราดล โพธิษา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2562 16:43:37

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่