ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์จัดประชุมสาขาแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร

   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้จัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อปรึกษาหารือ พัฒนาแนวทาง และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของหลักสูตร ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1


ภาพ :   นายศรัณยู พิชัยยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุทธิชัย ศิรินวล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2562 12:00:09

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่