ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกลางตึกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันจัดงานพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมให้เกิดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในทุกปี และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี เกิดความรัก สามัคคี สืบไป

            ทั้งนี้ มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย


ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2562 14:34:29

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่