ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์ปิยะวดี ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ

           เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อาจารย์ปิยะวดี ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ The Ninth International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, GEOMATE 2019 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


ภาพ :   อาจารย์ปิยะวดี ศรีวิชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ปิยะวดี ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/11/2562 13:32:32

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่