ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ “รวมใจไทย สืบสาน พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า”

          เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมโครงการ “รวมใจไทย สืบสาน  พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในครั้งนี้ด้วย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย และให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของสมเด็จพระบรมราชชนก ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/11/2562 13:30:19

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่