ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงจัดประชุมขึ้น

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริหาร ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์พรพนา สมจิตร อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน พร้อมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ดําเนินการตามแผน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง


ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/11/2562 17:12:35

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่