ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเชิงสัมมนา “เทคนิคการออกข้อสอบ MCQ และการกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลสอบ”

      ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 3 ได้จัดประชุมเชิงสัมมนาเทคนิคการออกข้อสอบ MCQ และการกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลสอบโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ คมสันต์ วรรณไสย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ รวมทั้งหมดจำนวน 33 คน


ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/11/2562 17:02:04

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่