ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผู้บริหาร คณาจารย์ พบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง ภูกามยาว 3 (PKY3 ) เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ ได้พบปะพูดคุยกับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อแจ้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ให้นิสิตทราบ และพูดคุยด้านวิชาการ ด้านประสบการณ์ด้านต่าง ๆ แชร์ให้กับนิสิต เพื่อให้นิสิตนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ในการเรียนต่อไป


ภาพ :   ชไมพร ใหม่ไชยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยพงษ์ณรินทร์ พันธุ์พืช   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/2/2564 9:10:32

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่