ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ค่ายอาสาปันรักเพื่อน้อง ภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนิสิตคณะแพทยศาสตร์

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยสโมสรนิสิตและชมรมจิตอาสาคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการดำเนินกิจกรรมจากโรงเรียนบ้านนาอ้อม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในการพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนโดยรอบ เพื่อเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพื้นที่เขตชุมชนในถิ่นทุรกันดาร rพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี


ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/11/2562 17:10:52

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่