ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ นำโดย ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ร่วมกิจกรรมค่ายอาสาปันรักเพื่อน้อง

คณะแพทยศาสตร์ นำโดย ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ร่วมกิจกรรมค่ายอาสาปันรักเพื่อน้อง ภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนิสิตคณะแพทยศาสตร์

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โดยมี นายบรรจง คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ้อม พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านนาอ้อม และนายนาค บุญเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ได้ให้การต้อนรับ ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร สโมสรนิสิต ชมรม กิจกรรม และจิตอาสาคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาปันรักเพื่อน้อง ภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนิสิตคณะแพทยศาสตร์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดความสมัครสมานสามัคคี ความรักในการทำกิจกรรมจิตอาสาให้เกิดประโยชน์ ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อตามรอยพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในชุมชนต่างๆ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมให้ความรู้สุขอนามัยพื้นฐาน โดยมีกลุ่มนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละฐาน จำนวน 3 ฐาน เริ่มจากฐานที่ 1 หน้าที่และการรักษาอวัยวะภายนอก ฐานที่ 2 อาหารที่มีประโยชน์ ฐานที่ 3 เพศศึกษา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่นักเรียน


ภาพ :   นายอนุกูล สุตโสม ,นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2562 14:29:06

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่