ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ เข้าพบคณบดีคณะแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

 

แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สวัสดีปีใหม่ 2564 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ และแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งพูดคุยแนวทางจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ชไมพร ใหม่ไชยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชไมพร ใหม่ไชยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/2/2564 10:38:26

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่