ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     การออกหน่วยแพทย์อาสา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสา บ้านห้วยปุ้ม

              เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้นำตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เข้าร่วม ในการออกหน่วยแพทย์อาสา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสา บ้านห้วยปุ้ม อ.เชียงคำ จ.พะเยา ในการให้บริการแก่ผู้มารับการรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยการนำนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ออกหน่วยแพทย์อาสาในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานได้จริงภายนอกห้องเรียน และยังเสริมสร้างให้นิสิตมีความขยัน อดทน และมีความรู้รอบ มีจิตอาสาที่ดีในการให้บริการรักษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุระกันดาร และสามารถบูรณาการนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสตเพื่อก้าวสู่การเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีในอนาคต


ภาพ :   ภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2562 11:04:11

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่