ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เข้าพบคณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 7 มกราคม 2564

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และแพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา สวัสดีปีใหม่ 2564 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ และแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งพูดคุยแนวทางจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ประทุมพร สุยะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ชไมพร ใหม่ไชยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/1/2564 13:54:25

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่