ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการกำหนดให้มีการประชุมอาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 เพื่อร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันเป็นโอกาสในการถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจ และทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ เกิดการติดตามงาน ภายในคณะแพทยศาสตร์

ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/10/2562 11:37:26

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่