ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย

าขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย


             วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครง การไหว้ครูแพทย์แผนไทย (บรมครูหมอชวีกโกมารภัจจ์) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา การดำเนินโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดีบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามต่อการเคารพ ครูบาอาจารย์และเป็นการรำลึก สักการะ แด่ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาการแพทย์แผนไทย ดังนั้น นิสิตที่เรียนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จึงพร้อมใจกันปวารณาตนในการรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อจะได้เป็นความรู้ ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า ในโครงการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว


ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/10/2562 15:20:35

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่