ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญใน วันมหิดล จึงส่งบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

ในวันที่ 24 กันยายน  2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ วันมหิดล จึงได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนในพิธีวางพวงมาลา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริหาร เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" โดยพิธีการดังกล่าวจัดขึ้นโดย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบริหาร พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร กล่าวว่า จากการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวัน มหิดล ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ของประเทศในเจริญก้าวหน้าจวบจนทุกวันนี้


ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/9/2562 15:31:20

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่