ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เล็งเห็นถึงพัฒนาการบริการด้านการสื่อสารองค์กร สร้างการสื่อสารบูรณาการขับเคลื่อนงานองค์กรยุค 4.0 ส่งบุคลากรเข้าร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการด้านการสื่อสารองค์กร สร้างการสื่อสารบูรณาการขับเคลื่อนงานองค์กรยุค 4.0 ในการนี้ได้มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมกับกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วลีกาญจน์ รีสอร์ท จังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารองค์กรภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรปีที่ 9 ครั้งที่ 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมโครงการ ข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สาธารณชนรับทราบ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และสร้างแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรมากด้วยประสบการณ์และความสามารถ อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟัง คิด ทำ จำกัด มาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/9/2562 18:13:27

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่