ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสูตรแพทยศาสตร์ จึงได้เข้าร่วมประชุมศูนย์แพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสูตรแพทยศาสตร์ จึงได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลนครพิงเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว


ภาพ :   ชไมพร ใหม่ไชยา   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/9/2562 17:38:05

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่