ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความเคารพกตเวที แด่ท่านบูรพาจารย์ ครูบาอาจารย์ และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิต ณ ห้อง UB 002 (อาคารอุบาลีคุณูปมาจารย์) มหาวิทยาลัยพะเยา  

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 17:04:25

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่