ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย และได้รับทุนดำเนินการโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 จากสำงานปลัดกระทรวงกลาโหม

        เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ภายใต้หัวข้อ “คิด ทำ อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย”

        โดยได้ส่งโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียนพร้อมคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมประกวด และผ่านการคัดเลือกให้เข้ารอบ 15 ทีม จาก 167 ทีมทั่วประเทศ จากนั้นดำเนินการสัมภาษณ์จากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิผ่าน VDO Call เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ได้รับเงินทุนสำหรับทำโครงการสาธารณประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลนวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม ที่ผ่านมา

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตสาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย น.ส.สุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ นายอลงกรณ์ อินต๊ะแสน นายนวมินทร์ สุทัศนาราม นายณัฐกร คนขยันนายนพคุ จงรักษ์ และน.ส.วชิราภรณ์ ธรรมไชยกูล ที่ได้ผ่านการคัดเลือกรับมอบรางวัลเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ดังกล่าว


ภาพ :   นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 17:01:42

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่