ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผู้บริหาร คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์พบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้เวลา 09.00 น. คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหาร คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์พบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง UB - 003 (ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาแนะนำการเรียนการสอนหลักสูตร ให้แก่ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ทราบ 

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 16:57:47

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่