ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา สร้างชื่อเสียงเวทีระดับชาติ

ร่วมแสดงความยินดีเเละชื่นชม กับตัวเเทนนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะแพทยศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. (สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในทำงาน) ปีที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 “Occupational Health & Industrial Hygiene Management System and Pratice”
ณ โรงเเรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดย ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Best Poster Presentation) นายณัฐพงศ์  ม้าเทศ   และคณะ อ.ศศิวิมล บุตรสีเขียว และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา (อาจารย์ที่ปรึกษา) ผลงานวิจัยเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับความสั่นสะเทือนของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลม ในอู่ซ่อมรถยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


ภาพ :    อ.ศศิวิมล บุตรสีเขียว   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ศศิวิมล บุตรสีเขียว   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 16:54:48

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่