ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ปประจำสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้การต้อนรับโครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมทั้งคณะ รวมทั้งสิ้น 12 คน เข้าเยี่ยมชม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และเข้าประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน


ภาพ :   นางสาวกรรณิการ์ เงินดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกรรณิการ์ เงินดี   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 10:13:04

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่