ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผลงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับการสั่นสะเทือนของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลม ในอู่ซ่อมรถ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี นายณัฐพงค์ ม้าเทศ และอาจารย์ศศิวิมล  บุตรสีเขียว คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ กับผลงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับการสั่นสะเทือนของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลม ในอู่ซ่อมรถ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในงานประชุมวิชาการสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ภาพ :   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/8/2562 16:05:33

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่