ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

         เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้อง MD3301 และ MD4201 (ตึกใหม่) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ จึงได้จัดโครงการโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพฯ ขึ้น เพื่อให้นิสิตฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแผนสุขศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียนตามหลัก KAP วิธีการเขียนแผนสุขศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียนตามหลัก KAP ฝึกปฏิบัติการตั้งวัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรม การเลือกใช้แบบประเมินผล การเลือกใช้สื่อประกอบการให้สุขศึกษา และกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม โดยทีมคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นอกจากนี้ ยังทีการแนะแนวประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ประสบการณ์การฝึกวิชาชีพฯ ด้านหัตถการ ด้านการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ด้านการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน และการทำงานในโรงพยาบาล โดยคุณวรวิช จักรไม้ (เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ) แนะแนวประสบการณ์การวิชาชีพฯ ด้านแนวทางการสมัครงาน ด้านประสบการณ์การวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพที่จำเป็นต้องมี โดยคุณธีระพงษ วารี (เจ้าหน้าที่ พรบ. รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ) รวมถึงกลยุทธ์และประสบการณ์การจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ ความสำคัญของการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคในโรงเรียน ประสบการณ์การจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคในโรงเรียน โดยคุณกฤษฎา ปัญญาธนัญชัย (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพควบคุมโรคทั้งคนและสัตว์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน)


ภาพ :   นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/8/2562 15:46:20

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่