ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง

       วันที่ 25 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง ณ วัดหนองแก้ว ตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาวพุทธศาสนิกชน ตลอดจนให้นิสิตฝึกบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน พระวิหาร

ศาลาการเปรียญและห้องน้ำ เป็นการสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน


ภาพ :   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/8/2562 14:53:36

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่