ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทร : 0 5446 6666 ต่อ xxxx

โทรสาร : 0 5446 6759

เบอร์โทรหน่วยงานภายใน :

7020     หัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์

7020     งานการเงินและการบัญชี

7006     เลขานุการคณบดี

7002     งานสารบรรณ

7011     งานบริหารบุคคล

7016     งานวิชาการ

7017     งานกิจการและพัฒนาคุณภาพนิสิต

7018     งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

7018     งานวิจัยและบริการวิชาการ

7019     งานนโยบายและแผน

7019     งานพัสดุและยานพาหนะ

ที่อยู่ :  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  19/1 หมู่ 1 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

อีเมลล์ : medicine@up.ac.th

เฟสบุ๊ค : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่