ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


โครงสร้างสำนักงานคณะ

# รายการ
1 สายตรงคณบดีเบอร์โทรศัพท์0 5446 6666 ต่อ 3316
2 โครงสร้างสำนักงานคณะแพทยศาสตร์
3 สำนักงานคณะเบอร์โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 3317
4 งานบริหารทั่วไปเบอร์โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 3315
5 งานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 3313
6 งานแผนงานเบอร์โทรศัพท์0 5446 6666 ต่อ 3313
7 งานห้องปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์0 5446 6666 ต่อ 3459
8 งานแพทยศาสตรศึกษาเบอร์โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 3464© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่