ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • + (054) 466 666

 • medicine@up.ac.th

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คู่มือปฏิบัติงาน


 • คู่มือปฏิบัติงานสารสบรรณ
 • คู่มือปฏิบัติงานบริหารบุคคล
 • คู่มือปฏิบัติงานนโยบายและแผนงาน
 • คู่มือปฏิบัติงานพัสดุและยานพาหนะ
 • คู่มือปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี
 • คู่มือการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 • คู่มืองานวิชาการ
 • คู่มืองานห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7002
โทรสาร. 0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
FB : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่