ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


สายตรงจากคณบดีผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
054-466-666 ต่อ 331ุ6
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 2 ห้อง MD 1205

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่